Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 19.9.2014

6. 11. 2014

                                                                            ZÁPIS

Z členské schůze konané 19.9.2014 v chovatelském domě ZO Podbořany.

Přítomni: Dle prezenční listiny bylo přítomno 17 členů, z toho 3 členové výboru a 2 členové RK.

Nepřítomni: 11 členů

Omluveni:

př. Čaja, př. Frajt, př. Potůček J., př. Potůček M., př. Příbek, př. Särközi

Program:

1. Zahájení předsedou ZO

2. Upřesnění záležitostí týkajících se připravované výstavy

V 18.10h zahajuje předseda ZO př. Předota členskou schůzi. Seznamuje přítomné s její náplní a připomíná že jsme se sešli hlavně kvůli námi připravované výstavě.

Př. Potůček seznamuje čl. základnu s novým stavem. K dnešnímu dni máme 27 členů, vystoupil př. Kvasnička který jako důvod uvedl přestup k jiné ZO blíže bydlišti.

Předseda ZO př. Předota seznamuje přítomné a vedoucí expozic s tím kdo bude posuzovat na naší výstavě. Jsou to. V sekci králíci př. Ekrt, v sekci holubi př. Erlich, v sekci drůbeže př. Vilhelm a u exotů př. Hetzer. Zapisování. Za králíky př. Špilar, za holubi př. Sachl, za drůbež př. Kaluja. V případě potřeby se nabídl př. Potůček že bude nápomocen jaké koliv sekci. Zároveň toto zmínil i v případě syna př. Potůčka M.

př. Potůček předsedovi př. Předotovi. Myslím si že je zbytečné povolávat učně na výpomoc co se týče této akce. Do budoucna tuto spolupráci nevylučuji.

Př. Předota se ptá vedoucích odborností jestli mají všechno co potřebují (oceňováky, krmení atd. )

Př. Nerad: Asi nemám oceňováky.

Př. Předota: To mi říkáš brzy. Dobře zabezpečím je ale příště mi to říkej dřív.

K samotné výstavě.

Výstava se bude konat 18.10.2014 od 8.00 – 15.00h.

Příprava  a stavění klecí proběhne ve st.15.10. od 9.00h.

Přejímka zvířat proběhne ve čt. 16.10. od 14.00 – 18.00h nejdéle v pá.17.10. do 8.00h.

Samotné posouzení proběhne v pá. 17.10. od 8.00h. bez přístupu veřejnosti

K objednávce jídla:

Připomínka: př. Potůček. Bylo by dobré objednat dvě porce jídla pro př. Kaluju který má bezlepkovou dietu. Může to být třeba brambor a kuře. Nerad bych aby to dopadlo jako minule kdy všichni jedli a on neměl zabezpečené stravování.

Př. Předota se ztotožňuje s tímto návrhem a v rámci možností slibuje že to zařídí.

Př. Potůček děkuji předsedo.

Je rozhodnuto že občerstvení se zajistí přes pan Paták a domluví se 50 porcí polévky a 50 porcí hlavního jídla + něco sladkého.

Př. Navrátilová: Potřebuji objednat stvrzenky na pokladnu. Již nemám.

Př. Předota: Ano beru na vědomí, zabezpečím to.

Výtisk katalogů.

Byl osloven př. Špilar jestli je ochoten znovu sestavit a nechat vytisknout katalog.

Př. Špilar odpověděl že ano a že toto zabezpečí.

Př. Potůček k př. Předotovi: Myslím si že bychom mohli udělat více katalogů, na jaře se na některé návštěvníky,chovatele nedostalo.

Př. Laštovka: Ptám se předsedo. Když říkáte že nám katalogy zůstávají. Nebylo by od věci kdyby jste když někam jedete na aktiv, schůzi okresu atd.. Vzal tyto zbylé katalogy a rozdal je na těchto akcích aby dotyční viděli co se u nás vystavuje? Vidím v tom kus propagace naší ZO a toho co zde děláme.

Př. Potůček: To není špatný nápad.

Př. Laštovka: Také bych byl velmi rád kdybychom měli katalog moderní a apelovali na chovatele s tím že by dodali do katalogu za svou adresu své telefoní číslo jako je tomu už u většiny výstav.

Př. Potůček: Ano, na rozeslaných přihláškách už apeluji na tento údaj a věřím že nám nato oslovení chovatelé zareagují. Jeden příklad za všechny. Na jaře jsme tady měli kolekci Kal a byla neprodejná. Stáli u nich dva zájemci zhruba 2hod. a pořád sháněli kontakt na onoho chovatele. Nakonec výstavu opustili a chovatel se objevil zhruba za hodinu a nahlásil je všechny vedoucímu v expozici králíci jako prodejné!

Př: Potůček: na výstavu bylo rozesláno 70 přihlášek na 53 adres. Z Lounska, Rakovnicka a Chomutovska.

Př. Laštovka: Pane jo, to je cifra.

Nakonec bylo rozhodnuto a odsouhlaseno že se nechá vytisknout 100ks katalogů na tuto výstavu.

Připomínka:

př. Potůček k sekci králíci vedené př. Neradem. Je třeba předejít tomu aby nám vyšli zakrslíci (Heč) zase do těch klecí s největšími mezerami. Nerad bych aby nám tady běhali na volno a dávat poté před klece nějaké pletivo které vůbec nepůsobí esteticky je ostudné. Tímto nenapadám vaší sekci protože toto vnímám jako ostudu nás všech. Celé ZO. To je naše společná ostuda.je třeba tomu předejít.

Př. Nerad: Ano tohle si musíme pohlídat.

Volná diskuse:

Ve volné diskuzi nikdo nic nepřednesl a tak byla členská schůze v 19.15hod. ukončena.     

                                   Zapsal 

                                Bohuslav Potůček