Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 18.4.2014

6. 11. 2014

                            Zápis

Z členské schůze konané 18.4.2014 v chovatelském domě ZO.

Přítomni: Dle prezenční listiny bylo přítomno 20 členů, z toho 3 členové výboru a 3 členové RK.

Nepřítomni: 8 členů

Omluveni:

př. Laštovka M., př. Laštovka Z., př. Frajt, př. Voleský, př. Příbek, př. Kaluja, př. Čaja, př. Nusko

Program:

1. Zahájení předsedou ZO

2. Zpráva pí. Navrátilové

3. Zpráva RK kterou přečetl její předseda př. Špilar

4. Projednání záležitostí dle výstavy

V 18.15h zahajuje předseda ZO př.Předota členskou schůzi .Seznamuje přítomné s její náplní. Tato schůze je svolána především díky výstavě která nás čeká.

Paní Navrátilová seznamuje přítomné členy z výší příspěvku od MěÚ Podbořany. Byl nám poskytnut na výstavu příspěvek ve výši 4000Kč. Dále seznamuje členskou základnu o ukončení vkladového účtu u České spořitelny. Zatím budou peníze ponechány na běžném účtu u České spořitelny.

Př. Špilar a př. Cyprián navrhují do budoucna přezkoumat možnosti v jiných peněžních ústavech za jakých podmínek by bylo možné vést účet  u jiné bankovní společnosti. A jestli by někde jinde nebyla větší možnost zůročení vkladu.

                                                                                    Členská základna vzala na vědomí.

Předseda RK přítel Špilar přednesl revizní zprávu za rok 2013.

Předseda ZO př. Předota seznámil přítomné o momentálním stavu chovatelského areálu co se týče podoby vlastníka nemovitosti. Stále probíhají jednání mezi námi a starostou města Podbořany panem Reindlem. Momentálně jsme stále vlastníky 49% nemovitosti. Snažíme se o to abychom se stali 50% vlastníky nemovitosti. Dokud tomu takto nebude, nemělo by se a nejsem ochotný provádět jaké koliv investice do budovy ZO abychom budovu neopravili a poté oni nepřišly. Nikdo by nám nic z námi vynaložených prostředků do oprav nevrátil! Dále vytkl př. Potůčkovi že není inzerát konání výstavy v časopisu chovatel. Př. Potůček odvětil že momentálně není lehké jak koliv se spojit s redakcí časopisu chovatel. Je to o štěstí, které jsem doposud neměl a to jsem se zkoušel spojit jak emailem tak několikrát i telefonicky. Zkouším to od 15.3.! Bohužel bez úspěšně.

Př. Potůček. Bylo rozesláno na 70 přihlášek mimo + našim členům.

K samotné výstavě.

5.5.2014 proběhne stavění klecí od 9.00 hodin

6.5.2014 proběhne přejímka zvířat od 14-18hod. nejpozději k 7.5.2014 do 8.00 hodin

7.5.2014 proběhne posouzení od 8.00 hodin    7.5.2014 na posouzení bude zapůjčeno 6 učňů

8.5.2014 proběhne výstava od 8 – 16.00 hodin

    Posouzení provedou:                           Zapisování provedou:

Králíci  --------   př.Verner        Králíci ------- př.Špilar

Holubi --------   př.Erlich          Holubi -----   př.Sachl,př.Polívka

Drůbež ------     př.Vilhelm        Drůbež ----   př.Jančík,př.Kaluja

Exoti   -------     př.Hecr         Exoti    -----  př.Štěch

     Vedoucí odborností:

Králíci   --       př. Nerad a př. Kail

Holubi  --        př. Sachl, vypomůžou př. Potůček nebo př. Předota

Drůbež --        př. Cyprián,př. Jančík a př. Kaluja

Exoti     --       př. Štěch a př. Potůček M.

Pokladna + prodej lístků paní Navrátilová.

Kuchyň paní Neradová a paní Potůčková.

Jídlo: gulášová polévka, párky a kremrole.

Tombola: Nákup nějakých cukrovinek na tržnici.

Tisk katalogů v počtu 70ks a vstupenky v počtu 400ks.

V krátkosti nás předseda ZO př. Předota informoval o tom že dlouholetý člen Podbořanské ZO př. Šána se rozhodl ukončit členství v ZO. Zároveň se nám vrátil př. Czinege.

K dnešnímu dni tedy máme 28 členů.

V 19.10 hod. byla schůze předsedou Zo př. Předotou ukončena.     

                                     Zapsal 

                                  Bohuslav Potůček