Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výborová chůze 2.12.2013

6. 11. 2014

                                              Zápis

        Výborová schůze se konala  2.12.2013 v restauraci piczeria Podbořany.

Přítomni:      7 členů

Nepřítomni: 1 člen  

Předseda ZO zahajuje výborovou schůzi v 18h.

Předseda ZO Jan Předota se na rychlo svolanou výborovou schůzi pokouší vyřešit problémy způsobené  čl. schůzi 21.11.2013 kdy nám vystoupily 4 členi ZO, z nichž jeden člen vykonával funkci jednatele ZO. Náplní této schůze se stal návrh na nového člena do funkce jednatele. Všichni odsouhlasili k předložení návrhu na výroční čl. schůzi př. B.Potůčka který se sám nabídl. Dále seznámil přítomné že bude zapotřebí dovolby nového vedoucího za odbor králíci. Pokud volba nového jednatele dopadne dle návrhu. Dále se stanovil předběžný termín výstav a to na 8.5.2014 a 18.10.2014. Tyto termíny budou předloženy na výroční členské schůzi. Dále se členové výboru domlouvají na termínu členské schůze. Předpoklad konání 25.1.2014  v restauraci Tatran Podbořany. Z termínem výroční schůze se ještě může hýbat, není konečný. Členové ZO budou za v čas informováni. Bylo by dobré  kdyby výroční členská schůze byla pokud možno v co největším množství zastoupení členů ZO.

V čase 19.25h předseda ZO ukončuje výborovou schůzi a děkuje všem zůčastněným za jejich účast.

                                  Zapsal

                              Bohuslav Potůček